Nurduran Duman

Nurduran Duman

Tüm Makaleleri

Işıltılı bir konser ve dahası…

Edebiyat, sanat, felsefe, teoloji, sosyoloji, bilimin kafa yorduğu ortak konu: Bu dünyaya niye geldik?

Emanet mi armağan mı?

Her neslin, diğerine devrettiği, hem eylemlerimizle de oluşan özgün kod... Bizim bağlar kuran, hem de bağ bozumları yapan varlığımızı anımsatıyor.

Parçadan Bütüne Bütündeki Parça

Peki, kadının evin içindeki çileyi çözüp sardığı yumakla örüp yamadığı, tamamladığı ama kimsenin görmediği nerede?