İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç ve kamu düzeni için aldığı kararı evlendirme memurluklarına yazılı olarak iletti. 2000'li yıllardan beri Türkiye'ye yerleşmek isteyen yabancıların artışı ve Türk vatandaşlarıyla evlenerek ikamet izni alma konusundaki suistimaller vurgulandı; yabancıların yasal kalış hakkı olmadan evlenme başvurusu kabul edilmeyecek denildi.

TikTok'a AB şoku TikTok'a AB şoku

Bakanlık tarafından alınan yazılarda belirtiliyor ki, sınırlarımızda yaşanan karışıklıklar ve coğrafi konumumuz sebebiyle 2000'li yılların başından itibaren yasadışı veya yasal yollardan ülkemize yerleşmek isteyen yabancıların sayısında büyük bir artış gözleniyor. Türk vatandaşıyla evlilik, ikamet izni alma ve Türk vatandaşlığı kazanma süreçlerinde suistimale açık bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Yasal giriş yapmayan yabancıların evlilik yoluyla ülkemizde kalabilmesi, milli güvenliği ve egemenliği tehdit edebilecek kötü niyetli kişilere kolaylık sağlayabilir ve Türk vatandaşlığına geçişlerini de kolaylaştırabilir.

Editör: Berkay Akıncı