Türkiye'nin 2023 yılı verilerine göre, tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 42 olarak belirlendi. Bu sonuç, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 42 euro karşılığı Türk lirası ile alınabileceğini gösteriyor.

TÜİK'in açıkladığı 2023 yılı "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarına göre, fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin döviz kuru karşısındaki alım gücünü karşılaştırıyor. Endeks değeri 100'ün üzerinde olan ülkeler "pahalı", 100'ün altında olanlar ise "ucuz" kabul ediliyor.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) arasında yapıldı.

TÜRKİYE'DE OTOMOBİL EN PAHALI HARCAMA KALEMİ

36 ülke arasında yapılan değerlendirmede, tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 puanla İsviçre, en düşük ülke ise 42 puanla Türkiye oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi alt gruplar bazında incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 143 olarak belirlendi ve bu grubun fiyatlarının AB ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Emekliler bu toplantıyı bekliyor Emekliler bu toplantıyı bekliyor

Diğer alt gruplar arasında, tüketici elektroniği endeksi 69 olarak kaydedildi. Bu grupta, Türkiye'nin fiyat seviyesinin diğer alt gruplara göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Buna karşılık, giyim endeksi 30 olarak hesaplandı ve bu grupta fiyatların diğer alt gruplara kıyasla daha düşük olduğu belirlendi.

Editör: Berkay Akıncı