İkinci el araç piyasasında fiyatlar düşmeye devam ediyor İkinci el araç piyasasında fiyatlar düşmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketi detayları belli oldu. Bu reform paketi ile sermaye vergilendirilmesi konusunda düzenlemeler yapılacak ve doğrudan vergilerin payı artırılacak.

Reform paketi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıkça vurguladığı "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak için vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak." mesajı doğrultusunda hazırlandı. Paketin TBMM’ye sunulması planlanıyor.

Paket, vergi adaletini güçlendirmeye, sermaye üzerindeki vergi uygulamalarını iyileştirmeye ve doğrudan vergilerin payını artırmaya yönelik düzenleme önerilerini içeriyor.

Bakanlık, çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisini devreye sokacak ve doğrudan vergilerin payını artırmak amacıyla yerel asgari kurumlar vergisi ile asgari gelir vergisi modelini de uygulamaya koyacak.

Pakette öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

Kurumlar Vergisi Kanunu'na yeni bir bölüm eklenerek, çok uluslu şirketlere yönelik küresel asgari kurumlar vergisi getirilecek.

Başta AB ülkeleri olmak üzere, 30'dan fazla ülkede yasalaşan bu düzenleme, yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avroyu aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergilendirme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulmasını öngörüyor. Bu şirketlerin faaliyet gösterdiği ülkede ödenen kurumlar vergisi yüzde 15'in altındaysa, uygulamayı yasalaştıran ülkeler eksik kalan vergi farkını tahsil edebilecek. Asgari kurumlar vergisi uygulamasını benimsemeyen ülkeler, bu vergileme hakkını başka ülkelere devretmiş oluyor.

Türkiye'de, nihai ana işletmesi yurt dışında bulunan 1024 grup ve bunlara bağlı 2 bin 134 işletme bulunmaktadır.

Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yarısına yakınının zarar beyan etmesine veya hiç matrah bildirmemesine rağmen yüksek cirolarla faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi. AB ve OECD uygulamalarını inceleyen Bakanlık, mükelleflerin beyanları ile hasılat ve ödeme güçlerini karşılaştıran hibrit bir model geliştirdi.

Ödenecek kurumlar vergisi, beyan edilen kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının belirli bir oranı ile gelir tablosundaki kazancın belirli bir oranı esas alınarak hesaplanacak. Hangisi yüksekse, o vergi tutarı dikkate alınacak. Asgari kurumlar vergisi, izleyen 5 hesap döneminde işletmelerin daha yüksek vergi ödemesi gerektiği dönemlerde, ödenecek vergiden mahsup edilebilecek.

Bazı istisnalar (örneğin iştirak kazançları, emisyon primi kazançları) asgari vergi hesaplamasında kazançtan düşülerek dikkate alınacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan mükelleflerin hakları korunacak. Yeni işe başlayan mükellefler, ilk 3 yıl boyunca asgari vergiden muaf olacak.

Asgari Gelir Vergisi

Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları için de asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Gelir vergisi mükelleflerinin büyük bir kısmının zarar beyan ettiği veya beyanları ile hasılatları arasında önemli uyumsuzluklar olduğu tespit edildi.

Buna göre, mükelleflerin beyan edecekleri kazanç, gelir ve kazanç bildirim tablosundaki getirilerinin belirli bir oranından az olamayacak.

Serbest meslek kazancı elde edenler için ayrıca bir çıpa belirleniyor. Bu mükelleflerin beyan edeceği kazanç, brüt asgari ücretin yıllık tutarının altında olamayacak. Hasılat üzerinden ödenen asgari vergi farkı, izleyen 5 hesap döneminde mahsup edilebilecek. Yeni işe başlayanlar, ilk 3 yıl asgari vergiden muaf tutulacak.

Editör: Berkay Akıncı