Bu cezalar uyarma, kınama ve maaştan kesme şeklinde uygulanacak.

Tasarruf tedbirlerinin uygulanması için gerekli yasal düzenlemeleri içeren taslak çalışma tamamlandı. AKP, bu taslağı kısa süre içinde Meclis Genel Kurulu'ndan geçirmeyi hedefliyor. Taslağın önemli maddeleri arasında, tedbirlere uymayanlara maaştan kesinti cezası uygulaması da yer alıyor.

DİSİPLİN CEZALARI GELİYOR

Meclis'e sunulacak taslakta, tasarruf tedbirlerinin takibi bakanlıklarda bakan veya yardımcılarına, kurumlarda üst yöneticilere, illerde valilere ve belediyelerde belediye başkanlarına verilecek.

Tedbirlere aykırı davrananlara kanuni yaptırımlar uygulanacak. Tasarruf tedbirleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki disiplin hükümleri ve görevi ihmal durumunda uygulanan yaptırımlar gibi hayata geçirilecek.

UYARMA, KINAMA, AYLIKTAN KESME

Tasarruf Tedbirleri kurallarına uymayanlara verilecek cezalar uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması olarak belirlendi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti, yeni genel başkanını açıkladı Sosyal Demokrat Halkçı Parti, yeni genel başkanını açıkladı

SIKI DENETİM VE İZLEME SİSTEMİ

Önceki tedbirlerde yönetim birimlerine genelgeler gönderilmiş, ancak cezalar belirtilmediği için yeterince uygulanamamıştı.

Yeni uygulama ile yöneticiler izleme ve denetim sisteminde daha etkili olacak. Hangi tedbirlerin ne kadar uygulandığı ve harcamaların mevzuata uygunluğu adım adım takip edilecek.

TAŞRADA DEFTERDARLIK VE VERGİ DAİRELERİ BİRLEŞİYOR

Tasarruf tedbirlerine ilişkin taslak pakette, kamudaki mükerrer yapılanmalar sona erdirilecek. İlk uygulamalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılacak. Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında yer alan defterdarlıklar ve vergi daireleri tek çatı altında birleştirilecek.

Editör: Berkay Akıncı