Maaşlar arasındaki fark konusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karar verdi. SGK uzmanları ise ayrımcılığa uğrayan çalışanın alacağı tazminat miktarını hesapladı.

İşverenlerin, İş Kanunu’ndaki eşitlik ilkesine aykırı şekilde maaş ödemesi durumunda tazminat ödeme cezası ile karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Kadın ve erkek çalışanlar arasında maaş farkı yaparak bariz bir ayrımcılıkta bulunan yeri sahipleri hakkında yargı hükmünü verdi. 

İBB'nin gündemi taksiciler İBB'nin gündemi taksiciler

Avukat Songül Demir, maaş miktarlarında yapılan ayrımcılık konusunda çalışanları bilgilendirdi.

EŞİTLİK İLKESİNİN İHLALİ CEZALANDIRILIR

Songül Demir, kadın çalışanların erkek meslektaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük maaş almaları durumunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin emsal kararını örnek gösterdi.

Kanunlara göre işverenlerin işçiyi gözetme ve eşit davranma yükümlülüğü olduğunu belirten Songül Demir, bu hususun İş Kanunu’nun 5. maddesinde açıkça ifade edildiğini söyledi.

4 AYLIK ÜCRET TUTARINDA TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR

Songül Demir, eşit davranma ilkesine aykırı hareket eden işverenlerden, İş Kanunu kapsamında ayrımcılık tazminatı talep edilebileceğini vurguladı. Bu tazminatın 4 maaş tutarında olduğunu belirten Demir, işçilerin aynı zamanda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi diğer haklarını da talep edebileceklerini ifade etti.

MAĞDURİYET HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Songül Demir, kadın çalışanın erkek meslektaşlarıyla aynı şartlar altında çalıştığı halde farklı bir ücrete tabi tutulması durumunda iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshedebileceğini ve bu fesih sonucunda diğer haklarının yanı sıra ayrımcılık tazminatını da talep edebileceğini belirtti.

Songül Demir, bu kanun maddesinin sadece kadın çalışanları değil, aynı durumda mağdur edilen erkek çalışanları da koruduğunu, onların da fesih ve tazminat talep etme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Editör: Berkay Akıncı