Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı mayıs ayı işgücü verilerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 15 yaş ve üzerindeki nüfusta işsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi olarak belirlendi.

ERKEK İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 7

İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık bir düşüşle yüzde 8,4 seviyesine geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,0 iken kadınlarda bu oran yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam verilerine göre, 2024 yılı mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık bir artışla yüzde 50,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33,0 olarak gerçekleşti. İşgücü ise 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişiye çıktı ve işgücüne katılma oranı da 0,3 puanlık bir artışla yüzde 54,5 seviyesine ulaştı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak kaydedildi.

TikTok'a AB şoku TikTok'a AB şoku

Genç işsizlik oranı, 15-24 yaş grubunda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15,0 seviyesine yükseldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenler arasında, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı olarak 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

Editör: Berkay Akıncı