Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalarda en büyük payı yüzde 23,9 ile konut ve kira giderleri aldı.

Ulaştırma harcamaları yüzde 21,9 ile ikinci sırada yer alırken, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yüzde 20,6 ile üçüncü sırada bulundu.

TÜİK, 2023 yılına ait Hane Halkı Bütçe Araştırması sonuçlarını duyurdu.

Bu verilere göre, toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan kalemler yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 1,9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.,

Kişi başına 12 bin 521 TL olmak üzere, hane halkı başına 24 bin 383 TL ve eşdeğer fert başına 12 bin 521 TL olarak ortalama tüketim harcaması tahmin edildi.

Maaş, ücret ve yevmiye geliri temel kaynak olan hane halkları, ulaştırma harcamalarına yüzde 22,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,2 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18,9 oranında pay ayırdılar.

Müteşebbis geliri olan hane halkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 27,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 19,5 oranında pay ayırdılar.

Gelire göre sıralanan yüzde 20'lik gruplar bazında, 2023 yılı tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında, en düşük gelir grubuna sahip olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 36,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,8 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,4 oranında pay ayırdılar.

En yüksek gelir grubuna sahip olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 21, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14,5 ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarına yüzde 6,9 oranında pay ayırdılar.

Konut ve kira harcamaları, hane halkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının en yüksek payını oluşturdu. Tek kişilik hane halkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 31,8 oranında pay ayırırken, ulaştırma harcamalarına yüzde 18,7 ve gıda ile alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,3 oranında pay ayırdılar.

Konut kredisinde yeni süreç Konut kredisinde yeni süreç

Hane halkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanelerde ise, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yüzde 30,2 ile en yüksek paya sahipken, konut ve kira harcamaları yüzde 19,9 ve ulaştırma harcamaları yüzde 14,9 oranında pay aldı.

Editör: Berkay Akıncı