Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat endekslerinin temel amacının ortalama fiyat seviyesini değil, saf fiyat değişimlerini ölçmek olduğunu vurgulayarak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede, Kurumumuzun işlemlerinde suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiş ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) şikayeti kesin olarak reddedilmiştir" açıklamasını yaptı.

TÜİK'in açıklamasında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplama sürecinin Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) Harmonize Tüketici Fiyat Endeksleri Metodoloji El Kitabı'nda belirtilen norm ve standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği belirtilerek, bu metodolojiye göre TÜFE'de ortalama fiyatların değil, fiyat değişimlerinin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan endeks değerlerinin kullanıldığı vurgulandı.

17 Temmuz akaryakıt tabelalarında güncel durum 17 Temmuz akaryakıt tabelalarında güncel durum

DİSK, 2 yıl önce CİMER aracılığıyla TÜİK'e, TÜFE kapsamındaki madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listesinin 3 Haziran 2022'de yayımlanmadığı gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu. DİSK, 2 Nisan'da aynı konuda tekrar Kurum'a başvurarak, madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listelerinin Haziran 2022'den itibaren tüm ayları kapsayacak şekilde kendilerine iletilmesini talep etmişti. Ancak aynı gerekçeyle talepleri karşılanmamış, bunun üzerine DİSK, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ve mahkeme kararı gereğince işlem yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise TÜİK'in işlemlerinde suç unsuru bulunmadığı tespit ederek DİSK'in şikayet başvurusunu kesin olarak reddetmiştir.

Editör: Berkay Akıncı